Energi Norge

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter over hele Norge. Bedriftene som er medlem i Energi Norge er varme- og strøm- produsenter og distributører i Norge, de representerer selskapene som produserer og distribuerer fornybar energi i Norge. Energi Norge jobber for å hjelpe disse bedriftene med lønnsom vekst og positiv utvikling.

I dag representerer de omtrent 280 forskjellige bedrifter. Disse bedriftene står for så mye som 90 % av strøm og varmeforbruket i hele Norge, samt hele 99 % av kraftproduksjonen i Norge. Energi Norge ønsker å hjelpe disse selskapene så godt som de kan, det gjør det ved hjelp av kurs, rådgivning og gode tilbud.

Hva driver Energi Norge med?

Som nevnt tidligere representerer Energi Norge en rekke viktige selskap i Norge, og mange innen fornybar energi. Energi Norge hjelper disse bedriftene med rådgivning innen det aller meste de kunne trenge. Det inkluderer blant annet arbeidsgiverforhold, ansettelser og HMS, hjelp med medier og hvordan nå ut til samfunnet, næringspolitikk, pensjon, advokathjelp og forsikring.

Utenom direkte rådgivning til selskapene tilbyr Energi Norge AS et stort utvalg kurs innen fornybar energi. De har over hele 100 arrangementer i året for å utvikle viktig kunnskap innen fornybare ressurser og problemstillinger knyttet til dette. Energi Norge jobber også hardt for at så mye som mulig av produksjonen skal være av fornybare ressurser.

Fornybare ressurser

Fornybar energi handler om å samle energi fra kilder som ikke kan bli tomme. Det kan være for eksempel vindkraft og vannkraft, en kan se det i motsetning til for eksempel olje hvor det en gang vil gå tomt. Fornybar energi er bærekraftig og bedre for kloden enn ikke fornybar energi på mange grunnlag.

Energi Norge jobber for at mest mulig av kraftproduksjonen i Norge skal basere seg på slike fornybare ressurser. I dag er den nesten det, og omtrent 96 % av denne fornybare energien kommer fra vannkraft. Denne næringen har omtrent 75 millioner kroner i omsetning, og det den største verdiskaperen av alle industrier på det norske fastlandet.

Fordeler med å være medlem i Energi Norge

Det er mange grunner til at bedrifter blir medlem i Energi Norge, det er mange fordeler med et medlemskap. En av de største fordelene er at som medlem bli du en del av en større gruppe, som en større gruppe har en mer kraft og mer en skulle sagt i store, viktige saker.

Når en er medlem i Energi Norge får bedriften også tilgang til mye god rådgivning innen det meste bedrifter trenger. Som medlem får bedriften også rabatt på alle de nyttige kursene Energi Norge tilbyr. Bedriften blir også automatisk medlem i NHO som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og du kan være med på å påvirke deres standpunkt.

Historie

Energi Norge hadde sin oppstart i 1901, men da var det under navnet Norske Elektricitetsværkers Forening. Siden den gang har selskapet gått under hele fire forskjellige navn, disse var Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Energiverkenes Landsforening, Norges Energiverkforbund og Energibedriftenes Landsforening. I 2009 byttet de til Energi Norge, og det navnet har de holdt på siden da.

Hvem styrer Energi Norge

Energi Norge er i dag basert i Oslo og den administrerende direktøren i dag er Knut Kroepelien. Sammen med han sitter det seks andre i ledergruppen for Energi Norge, og det er Janne Næss, Eivind Heløe, Kristin Lind, Hanne Lindborg og Christina Søgård. Disse styrer Energi Norge sammen, og utenom dem er det mange viktige ansatte i selskapet.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *