Energieffektivisering

Begrepet energieffektivisering er noe vi alle har hørt om og et uttrykk som brukes mye. Vi leser om det på etiketter på apparater, men hva er egentlig energieffektivisering? Det vil si at en ting er mer energisparende hvis den fungerer bedre og varer lenger enn en tradisjonell versjon, men bruker samme mengde eller mindre energi.

Energieffektivitet er å gjøre det samme med mindre. Det er å få så mye kraft ut av så lite energi som mulig. Et godt eksempel er en gammeldags lyspære. Disse pærene gir deg lys, men bruker samtidig mye bortkastet varme. De nye energisparende lyspærene gir deg den samme mengde lys, men de bruker i utgangspunktet mindre energi.

Energisparing i en bredere forstand

Det samme prinsippet som eksempelet med lyspæren gjelder for alle energisparende apparater. Et gammelt kjøleskap vil bruke mer energi enn en ny energieffektiv modell, men likevel vil det nye holde maten kjølig. En energieffektiv oppvaskmaskin vil sørge for at kopper og tallerkener blir like rene uten å bruke så mye strøm som en gammel versjon.

Begrepet energieffektivisering kan også brukes i en bredere forstand. I stedet for å fokusere på energisparingen til et enkelt apparat, kan vi også se på energieffektiviteten til et helt hus eller en bygning. Hvis to forskjellige hus får levert den samme mengde energi for å få varme, er huset som beholder mest varme det mest energieffektive.

Utfordringene i årene som kommer

Energiforbruket vårt har over hele kloden vokst urovekkende raskt de siste årene. Vi står i fare for å bruke opp alle naturressursene våre, forurense luften og ødelegge viktige økosystemer. Energieffektivitet er en måte å begrense veksten av energiforbruket, og dette er nødvendig for å beskytte planeten og sørge for at fremtidige generasjoner også har energiressurser.

Hele verden har store utfordringer knyttet til energieffektivisering i årene som ligger foran oss. I Norge har vi tilgang på fornybare ressurser og er derfor godt rustet til å ivareta forsyninger for kommende generasjoner. Utfordringen er i første omgang relatert til målsetningene som er nedfelt i klimaforliket. Det innebærer blant annet at Norge må oppnå karbonnøytralitet innen år 2030.

Hvorfor er det viktig å være energibevisst?

Energieffektivitet spiller en stadig viktigere rolle og det er tre hovedårsaker til at vi må spare på ressursene – miljøet, den globale økonomien og lommeboken din. Det pumpes mer karbonutslipp inn i atmosfæren jo mer energi vi bruker, og vi bruker for mye av naturressurser som kull, olje og gass. Vi må derfor bli mindre avhengig av disse energikildene.

Den globale økonomien er i stor grad basert på gass og olje, og når disse ressursene blir mangelvare vil kostnadene øke og føre til økonomisk ubalanse. Dette vil resultere i større mangel på energi i store deler av verden. Ingen vil betale mer enn nødvendig for ting som oppvarming og varmt vann, derfor er det fornuftig å være energieffektiv.

Hvordan kan du bli mer energieffektiv?

Hvis du ønsker å være mer energieffektiv, er hjemmet ditt et bra sted å starte. Du kan sørge for at de elektriske apparatene fungerer så effektivt som mulig. Det er derimot ikke energieffektivt å kaste ut alle de gamle produktene og erstatte dem med nye og energibesparende apparater, for da lager du bare unødvendig søppel i stedet.

Slå av lyset når du ikke trenger det

Hovedregelen for å spare strøm er å ikke la elektriske apparater stå på. Selvfølgelig kan du ikke trekke ut kontakten til fryseren, og heller ikke koble ut alarmsystemet ditt. Men for praktisk talt alt annet elektrisk kan du slå det av når du ikke bruker det. Det er også en god idé å bruke oppladbare batterier av god kvalitet.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *