Energilandet Norge

Hele det moderne Norge er i bunn og grunn bygget opp på energiproduksjon. Etter at oljefeltene i Nordsjøen ble oppdaget på slutten av 60-tallet var det i all hovedsak dette norsk industri og produksjon skulle handle om. I fremtiden mener mange at olje vil bli mindre viktig, men det betyr ikke at Norge opphører å være en energinasjon.

For at det også i fremtiden vil satses hardt på energiproduksjon i Norge er hevet over enhver tvil. Dette er synlig både i antallet bedrifter som startes opp for å arbeide med ulike typer energiproduksjon, og i forskningen som gjøres på landets universiteter. Dette er ikke noe som ligger i en fjern fremtid – energiproduksjonen er her allerede.

Oljen som gjorde oss til det vi er

Folk hadde lenge spekulert i om det kunne være olje utenfor norskekysten, men det var lille julaften 1969 det ble bekreftet. To år senere begynte produksjonen på Ekofisk, og i dag er vi der vi er. Hvor viktig dette har vært for Norge kan knapt overvurderes – i dag kommer omtrent hver sjette krone det offentlige bruker fra oljeinntekter.

Selv om vi har vært og er så avhengige av olje i økonomien her til lands, betyr ikke det at vi prøver å tviholde på dette til evig tid. Tidene endrer seg, og med dem endrer også mulige energiteknologi seg. Et symbol på dette er at det tidligere statseide selskapet Statoil nå har byttet navn til Equinor.

Bølgeenergi

En av de opplagte energikildene vi kan forske på i Norge er bølgeenergi. Med en av verdens lengste kystlinjer har vi alle forutsetninger på plass for å kunne skape store mengder energi av bølger. Det er ikke bare det å ha kyst som gir oss en fordel, men det at vi har kyst ut mot store åpne havområder.

Det finnes de som mener at norsk bølgeenergi kan gi oss like mye kraft som alle norske vassdrag til sammen. For miljøet er denne energiformen selvsagt en enormt stor fordel, og svenske Waves4Power driver allerede produksjon av bølgeenergi som leveres til Tussa i Møre og Romsdal. Det finnes mange tekniske muligheter. Her er det bøyer på havbunnen som brukes.

Solenergi

En energiform det naturlig nok forskes mye på i hele verden er solenergi. Det er ikke så rart, for det eneste som kreves for å produsere denne energien er solskinn. Det gjør den til en energitype som er svært økonomisk å benytte, men den er sårbar for dårlig vær. Solkraftverk har blitt en populær energikilde for mange.

Dette gjelder særlig for mange som har et mindre og mer privat energiforbruk. Flere og flere hytter bygges nå med solcellepaneler i taket, og mange nye fjøs får også dette. Konseptet her er gjerne at en har solenergi i tillegg til en annen energikilde. Så lenge det produseres nok solenergi, er det denne som forbrukes, og vi sparer mye penger.

Energiforbruk – en vesentlig utfordring

Det er ingen som tviler på at ganske vesentlige endringer i forbruk må til for å møte en fremtid med global oppvarming og befolkningsøkning. Forbruket av energi er en av de viktigste stedene å kutte ned, og det betyr at satsning på fornybar energi kommer til å bli en av de virkelig sentrale forskningsområdene i hele verden de kommende tiårene.

Kunnskap er gull

Selv om du personlig neppe kommer til å bli den som alene redder oss, er kunnskap om hva som foregår og hva som må gjøres gull verdt. Derfor bør du vite om hvilke energikilder som finnes, hvordan de påvirker og hvordan de er viktige. Ikke bare for det store samfunnet, men også for deg og din personlige økonomi.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *