Equinor

Equinor, eller Statoil som de het før, er det største oljeselskapet i Norge og et av de største i verden. Dette er et energiselskap som driver i hovedsak med olje og naturgass, og har også nylig satset større på fornybar energi. Den største delen av selskapet eies i dag fortsatt av den norske stat.

Selskapet driver virksomhet i over 30 forskjellige land, og har produksjon i mange av de største og viktigste oljefeltene i verden. De driver med blant annet utforskning av nye oljefelter, samt at de jobber med å utvikle ny teknologi som skal gjøre utvinningen og frakten av olje og gass så enkelt og effektiv som mulig.

Historie

Equinor, eller Statoil som det ble kalt da, ble opprettet i juni 1972. Selskapet ble opprettet etter at Stortinget bestemte at det skulle lages et nasjonalt, statlig, norsk oljeselskap. Etter at det ble bestemt at selskapet skulle etableres, skjedde alt raskt og allerede året etter startet de å utvikle teknologisk kunnskap de trengte for å hente og frakte olje.

I 2001 solgte staten 18 % av aksjekapitalen til Statoil, hvilket førte til en deprivatisering av selskapet, selv om staten fortsatt i dag eier 70,9 % av selskapet. På 2000-tallet utvidet Statoil seg kraftig til 33 forskjellige land på fem kontinenter. I mai 2018 ble det fastslått at navnet skulle byttes til Equinor.

Hva gjør Equinor?

Equinor har en rekke forskjellige oppgaver innen olje og gassutvinning. De jobber med alt fra å utvikle teknologien som trengs, til selve utvinningen av oljen og gassen. De er den største operatøren i hele verden på dypt vann, og står for så mye som 80 % av oljen som blir hentet i Norge.

De jobber også omfattende med å oppdage og lete etter nye oljereservoar i mange forskjellige land i hele verden (over 30 forskjellige). Equinor er også den nest største leverandøren av naturgass i Europa. De har over 20 000 ansatte og er derfor også viktig som arbeidsplass og gir mange arbeidsplasser på fem forskjellige kontinenter.

Equinor internasjonalt og i Norge

Innad i Norge er det i hovedsak fem forskjellige områder hvor Equinor driver med undersøkelser og utvinning. Det er i Nordsjøen i øst, i Nordsjøen vest i Bergen, midt i Stjørdal, nord i Harstad og sør i Stavanger. De driver også viktig virksomhet på land i Norge, innen råoljemottak, gassbehandling, metanolproduksjon og raffinering.

I 1990 startet Equinor et samarbeid med BP slik at de kunne starte opp med virksomhet i utlandet. I dag har de virksomhet i over 30 land, og i 2017 utgjorde den internasjonale virksomheten 36 % av produksjonen deres. Utenom Norge er det i dag Angola og USA som bringer de største inntektene til Equinor.

Fornybar energi

I løpet av de siste ti årene har Equinor jobbet for å øke satsingen sin på fornybar energi. Det er i hovedsak havvind og solenergi de jobber med. Equinor har i 2018 fortalt at de skal investere hele 100 millioner kroner på fornybar energi mot 2030, dette er opptil 20 % av deres totale investeringer.

Kontroversiell virksomhet

Når det kommer til mer kontroversiell virksomhet er det i hovedsak to områder Equinor har vært involvert i. Dette er i Canada og i New Zealand. I Canada trakk Equinor seg i 2017 ut av prosjektet grunnet mye press fra blant annet urbefolkningen. I New Zealand er det fortsatt mye protester fra lokale og urbefolkning, men ingenting er avgjort ennå.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *