Norsk Hydro

Norsk Hydro er et aluminiumsselskap med over hundre års erfaring innen produksjon av energi og aluminium. De startet som et selskap som skulle produsere gjødsel, men gikk etter hvert over til aluminium og energi. De drev også med virksomhet innen olje, men den delen av selskapet ble slått sammen med Statoil under navnet StatoilHydro.

Etter Equinor er det det nest største selskapet i hele Norge, med over 35 000 ansatte og virksomhet i over 50 forskjellige land over hele verden. I dag eier staten rett under 35 % av selskapet, gjennom nærings- og fiskeridepartementet. De har en høy omsetning, og den var på over 80 milliarder i 2016.

Historie

Norsk Hydro ble grunnlagt i 1905 og var da kalt Norsk Hydro Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Selskapet ble grunnlagt av Kristian Birkeland og Sam Eyde. Selskapet ble finansiert blant annet av franske banker og den svenske familien Wallenberg. De begynte raskt å bygge ut Svelgfossen og senere Rjukanfossen for å fremstille energi for å produsere gjødsel.

Den første planen deres om å produsere gjødsel ved hjelp av en lysbueprosessen ble ingen stor suksess, og på slutten av 1920-tallet startet de ved hjelp av Oddaprosessen produksjon av fullgjødsel. Norsk Hydro har også vært viktig innen produksjonen og transporten av tungtvann før de som i dag fokuserer på aluminiumproduksjon og frakt.

Hva driver Norsk Hydro med?

Selv om selskapet startet som en produsent av gjødsel, drive de i dag med noe ganske annerledes. De er en kraftprodusent, i tillegg til at de produserer og leverer aluminium og aluminiumprodukter. De får aluminium fra Bauksitt som de henter fra en gruve i Para i Brasil. Bauksitt foreldes for å bli til aluminium.

Norsk Hydro er også en kraftprodusent, og eier 20 forskjellige kraftverk i fire forskjellige områder i Norge. Selskapet er den tredje største vannkraftprodusenten i Norge, med E-Co Energi og Statkraft som de største. De fire områdene hvor Norsk Hydro driver kraftverk er i Sogn, Vennesla, Telemark og Røldal-Suldal. I året produserer de omtrent 10 TWh.

Norsk Hydro og deres virksomhet innen olje og gass

Allerede på 1960 og 1970 tallet startet Norsk Hydro med virksomhet innen olje og gass. De var med helt fra starten på oljeeventyret til Norge. Etter Statoil var de den nest største innen oljevirksomhet. De jobbet med å utvinne olje på flere av de største feltene i Norge, samt i flere andre land.

I 2006 ble det offisielt at det skulle bli en sammenslåing av Norsk Hydro og Statoil. Staten som eier det meste av selskapet sa seg enig, og selskapet StatoilHydro ble etablert. Hydro sine aksjonærer fikk en tredjedel av selskapet, og Statoil sine aksjonærer fikk to tredjedeler av selskapet. De ble da verdens største offshore operatørselskap.

Andre verdenskrig

Norsk Hydro fikk under andre verdenskrig en overraskende del. En del av Norsk Hydro var fortsatt eid av franske banker, under andre verdenskrig kjøpte Tyskland opp disse aksjonene. Hovedgrunnen til at de gjorde det var slik at de kunne bruke aluminium produksjonen til å produsere redskaper for krigen, blant annet for deler i bombefly.

Etter krigen

Før krigen var den største delen av Norske Hydro eid av Sverige og Frankrike, under krigen var det Tyskland, også endelig etter krigen fikk Norge selv eie mesteparten av selskapet. Den norske staten tok etter krigen over det meste av aksjene som var eid av Tyskland, og ble den største eieren av selskapet med 45 %.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *