Roan vindpark

Roan vindpark ble påbegynt i 2016 og satt i full drift våren 2019. Vindparken fra porteføljen til Fosen Vind er den første av til sammen seks store vindkraftverk som nå er under utbygging i Fosen, Trøndelag. Store selskaper som Trønderenergi, Nordic Wind og Statkraft står bak det gedigne vindkraftprosjektet som nå bygges på land.

Den store vindparken er godt plassert på fjellplatåene utenfor kommunesenteret, hvor to områder med ny vindkraft ligger adskilt av dalen som går mellom Nordskjørin og Straum. Prosjektet i Roan, som blir en del av Europas største vindkraftanlegg, vil gi seks kommuner velkomne millioninntekter. Dette kommer godt med til blant annet bygging av nye veier.

Travel aktivitet i Roan kommune

Roan Vindpark har siden ferdigstillelsen produsert over 400 millioner kilowattimer med sine 71 vindturbiner. I 2020 vil Åfjord og Roan bli slått sammen til én kommune, hvor seks av de store turbinene vil dekke hele behovet for kraft i den nye kommunen. Du kan trygt si at det har vært travel aktivitet i Roan siden byggingen av vindparken startet.

De 71 turbinene har et vingespenn på 57 meter og tårnhøyde på 87 meter. For å transportere og reise disse turbinene har det blitt anlagt mange kilometer med ny vei. Det ligger nøye planlegging av infrastrukturen bak et prosjekt som dette, og her har lokale bedrifter som Johs J. Syltern AS vært ansvarlig for at alt ligger til rette.

Den største vindparken på land i hele Europa

Etter at Roan Vindpark kom i full drift er det stor glede i kommunen ettersom prosjektet gir stor aktivitet og mange nye arbeidsplasser. I tillegg blir Fosen Vind den største eksportbedriften i kommunen. Bedriften Vestas står for en stor del av turbinleveransen, og de vil også ha hovedansvaret for at driften går som den skal de to første årene.

I tillegg til ferdigstilte Roan vindpark vil det bygges ut ytterligere fem vindparker som til sammen vil fullføre Fosen-utbyggingen. Det vil dukke opp nye parker i Storheia, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet ved Trondheimsfjorden, i tillegg til anlegg på Hitra 2 og Geitfjellet. Når hele vindkraftanlegget står ferdig vil det være det største landfaste anlegget i hele Europa.

Nye skoleveier

Et prosjekt som dette krever nøye opplæring og nye ferdigheter, derfor har driftsoperatørene i området fått god opplæring hos turbinleverandører i Danmark. Etter mange måneder på skolebenken er de klare til følge ferdigstillingen og monteringen på Hitra 2 og Storheia som nå står for tur. De tre siste vindparkene vil begynne utbyggingen i 2020.

Fjellandskapet i vindpark-kommunene er ikke lenger uberørt, men for ordføreren i Roan er det viktig hva vindparken kan gi tilbake til innbyggerne. Takket være vindkraften kan de blant annet bygge nytt sykehjem, og ikke minst nye tunneler. Nå kan skoleveien sikres fra ras, for de 950 innbyggerne i Roan kommune har fått god råd.

Miljøvennlig kraftutbygging

Med vindkraftverkene følger det også et vedlikeholdssenter som er tilknyttet Roan og Åfjord kommune. I tillegg til sykehjemsutbygging og veibygging vil dette senteret gi 30 nye arbeidsplasser, noe de små kommunene trenger. Mange mener at vindkraftutbyggingen ødelegger uberørt natur, men ordfører Einar Eian påpeker at det ikke er så mange andre alternativer til fornybar og miljøvennlig kraftutbygging.

Vindkraft er en del av Norges fremtid

De 71 turbinene er spredt på et område på ca. 50 kvadratkilometer, som er 13 prosent av det samlede arealet i Roan kommune. Ingen kommuner i Norge har flere vindturbiner enn dette, men området er fortsatt åpent for turvandring. Selv om vindkraftutbyggingen har mange motstandere, vil det også komme 28 nye vindkraftverk andre steder i landet i nær fremtid.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *