Rystad Energy

Den moderne verden er fullstendig avhengig av energi for at hjulene i samfunnet skal kunne gå rundt. Det er for tiden ingen som kommer unna den konstante trengselen for energi, og i et samfunn hvor energi spiller en såpass sentral rolle er det viktig at det finnes svar på alle de eventuelle spørsmålene vi har.

Det å skulle hente ut energi som vi kan bruke til å drive vår verdens kollektive maskineri er ingen smal sak. Det er kanskje ikke alltid lett, men det er ingen tvil om at det er en særdeles viktig rolle. Selskaper som Rystad Energy forsyner oss med svar og ressurser på høyt nivå.

Hva er Rystad Energy?

Rystad Energy er et uavhengig forsknings-, forretnings-, og etterretningsselskap som tilbyr data og informasjon, verktøy, samt analytiske tjenester og konsultasjoner til en rekke kunder og klienter fra rundt om i hele verden, som er involvert i energibransjen. Siden 2004 har Rystad Energy utviklet solid ekspertise, og forsyner alle sine klienter med sikre midler og informasjon.

Selskapet produserer en rekke produkter av særdeles høy kvalitet innen markedene for grunnleggende energi, olje- og gass, tjenester for oljefelt, samt fornybar energi. Ved hjelp av disse tjenestene og produktene har Rystad Energy som mål å styrke ekspertisen og innsikten til sine klienter, ved å gjøre det enkelt for kundene å ta avgjørelsene som trengs.

Kvalifiserte arbeidere

Energi er som sagt en særdeles viktig bransje, og i en slik bransje er det viktig at alle kortene er på bordet slik at alle kan ta de riktige avgjørelsene uten å måtte være i tvil på noe vis. For å skulle kunne gjøre dette enkelt må en snakke med kvalifiserte og dyktige folk.

Siden 2004 har Rystad Energy utviklet tillit til sine tjenester og produkter ved å kun ansette de aller beste i bransjen. I selskapet vil en finne særdeles kvalifiserte og erfarne mennesker som alltid er klare til å hjelpe kunder med å utvikle sin forretningsplan, utvide sin portefølje, og hva enn de ellers måtte trenge.

Visjoner og verdier

Rystad Energy er et selskap med integritet. Når en arbeider i en bransje som har såpass mye å si for fremtiden til oss alle, er det viktig å kunne presentere en rekke realistiske visjoner for vår kollektive utvikling, samt verdier som taler til vår felles sans for moral, etikk, og ikke minst ansvarlighet.

Rystad Energy går hardt inn for å skulle kunne forsyne sine kunder med komplett, presis og innsiktsfull informasjon på tvers av hele energibransjen, i håp om å skulle drive fram bedre, og mer kostnadseffektive avgjørelser i sektoren. Selskapet vil hjelpe mennesker med å analysere historiske aktiviteter innen bransjen, på tvers av fortid, nåtid og fremtid.

Servicen vi trenger

Det er ikke alltid lett å skulle arbeide innen energi – avgjørelsene en tar vil ha konsekvenser for oss alle, og da gjelder det å få riktig service. Rystad Energy er alltid drevet av fokus på sine kunder, og er alltid på jakt etter å gi den beste servicen en kan finne i hele bransjen.

Alt en ser etter

Rystad Energy kan skryte av å tilby et bredt spekter av tjenester og produkter – det har lite å si om en trenger analytikere, produkter, konsulenter eller en kombinasjon av alle disse tjenestene. Fra sitt hovedkontor i Oslo jobber Rystad Energy med å skulle tilby hva enn deres klienter skulle trenge for å drive sine operasjoner.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *